cerebric امنیت پادشاه عربستان اخبار بین الملل

cerebric: امنیت پادشاه عربستان اخبار بین الملل

گت بلاگز اخبار ورزشی و نتایج مسابقات بازداشت مدیران سابق استقلال و پرسپولیس

با اثبات تخلفات مالی بعضی مدیران سابق دو کلوب استقلال و پرسپولیس جهت مراجع ذی‌ربط، به زودی پای مدیران نام آشنا ورزشی به دادگاه باز خواهد شد.

بازداشت مدیران سابق استقلال و پرسپولیس

بازداشت مدیران سابق استقلال و پرسپولیس

عبارات مهم : معرفی

با اثبات تخلفات مالی بعضی مدیران سابق دو کلوب استقلال و پرسپولیس جهت مراجع ذی ربط، به زودی پای مدیران نام آشنا ورزشی به دادگاه باز خواهد شد.

به گزارش میزان ؛ “با ورود نهادهای ذی ربط به تخلفات مالی در پرسپولیس و استقلال، چند تن از مدیران عامل سابق این دو کلوب در آستانه بازداشت و معرفی به مراجع قضایی قرار دارند.

بازداشت مدیران سابق استقلال و پرسپولیس

منابع آگاه خبر دادند که مراجع ذی ربط پیگیری به این پرونده مهم، به اسناد و مدارک بسیار مهمی راجع به بعضی سوء جریان مالی و از بین بردن بیت المال با عددسازی و سندسازی در مدیریت سالیان اخیر دست پیدا کرده اند.

به این ترتیب با توجه به محرز بودن تخلفات مالی بعد از آخر تحقیقات، چند نفر از مدیران عامل سابق کلوب های پرسپولیس و استقلال به دادگاه جهت پیگیری به پرونده تخلفات مالی که مرتکب شده است اند معرفی می شوند.”

با اثبات تخلفات مالی بعضی مدیران سابق دو کلوب استقلال و پرسپولیس جهت مراجع ذی‌ربط، به زودی پای مدیران نام آشنا ورزشی به دادگاه باز خواهد شد.

واژه های کلیدی: معرفی | تخلفات | پرونده | استقلال | بازداشت | استقلال | پرسپولیس | مراجع قضایی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs