cerebric امنیت پادشاه عربستان اخبار بین الملل

cerebric: امنیت پادشاه عربستان اخبار بین الملل

گت بلاگز اخبار فرهنگی و هنری آقای روحانی جهت از بین بردن افراطی‌گرایی به شما رأی می‌دهیم / فرهاد اصلانی

فرهاد اصلانی بازیگر مشهور سینما و تلویزیون نیز به جمع هواداران حسن روحانی پیوست.

آقای روحانی جهت از بین بردن افراطی‌گرایی به شما رأی می‌دهیم / فرهاد اصلانی

فرهاد اصلانی: آقای روحانی جهت از بین بردن افراطی گرایی به شما رأی می دهیم

عبارات مهم : ايران

فرهاد اصلانی بازیگر مشهور سینما و تلویزیون نیز به جمع هواداران حسن روحانی پیوست.

به گزارش خبرآنلاین، فرهاد اصلانی راجع به دلایل خود جهت رای دادن به حسن روحانی نوشت: «آقای روحانی عزیز هرچند عرصه فرهنگ اولويت شما نبود در اين چهار سال گذشته و ما راضی نبوديم.

آقای روحانی جهت از بین بردن افراطی‌گرایی به شما رأی می‌دهیم / فرهاد اصلانی

هرچند موزیک رشد اقتصادی در دولت شما روند كندی داشت و شايسته اين مردم نبود آنچنان كه بايد، ولی اگر واقع بينانه بنگريم شما و دولت تان كشوری را تحويل گرفتيد از دولت قبل كه تحريم ها نفسش راگرفته بود كه دروغ و ريا درآن نهادينه شده است بود كه سوءمدیريت و خرافه گويي و اختلاس و اختناق سكه رايج بود كه انزوای جهانی با درشت گويی های بی اعتبار دولت مردان قبل از كشور ما وجهه ای جنگ طلب و غير واقعی به دنیا نشان داده بود.

اما شما و همكارانتان با تلاش و ممارست اين تصورات را بر هم زديد بعد ما جهت احيای آزادی براي دموكراسی براي نابودی عوام فريبی و خرافه گويی و ريا كاری و جهت از بين بردن فرهنگ صدقه دادن به مردم شريف ايران و جهت جلو گيری از قانون گريزی و جهت از بین بردن افراطی گرايی و دفع جنگ و شر آن و جهت سازندگی ايران بزرگ و احيای عظمتش در دنیا باز هم به شما رای ميدهيم خداوند پشت و پناهتان فرهاد اصلانی»

فرهاد اصلانی بازیگر مشهور سینما و تلویزیون نیز به جمع هواداران حسن روحانی پیوست.

واژه های کلیدی: ايران | فرهنگ | حسن روحانی | فرهاد اصلانی | اخبار فرهنگی و هنری

آقای روحانی جهت از بین بردن افراطی‌گرایی به شما رأی می‌دهیم / فرهاد اصلانی

آقای روحانی جهت از بین بردن افراطی‌گرایی به شما رأی می‌دهیم / فرهاد اصلانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs